Email Disclaimer

JAGUMA BV (handeldrijvend onder de naam SkillStorm) bewaart als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die u aan haar toevertrouwt. Het gebruikt deze gegevens om de best mogelijke service te bieden. JAGUMA BV heeft een gerechtvaardigd belang om de contactgegevens van haar klanten en gebruikers te gebruiken om hen per e-mail te informeren over de diensten die zij aanbiedt. Als U als klant of gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kunt U dit altijd melden bij de GDPR-verantwoordelijke. Als u geen klant of gebruiker bent, worden uw gegevens als prospect opgeslagen voor een periode van 1 jaar. U kunt te allen tijde toegang vragen tot de gegevens die JAGUMA BV over u heeft opgeslagen en verzoeken dat informatie wordt gewijzigd of verwijderd. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten overdragen aan een derde partij. In elk geval worden de persoonlijke gegevens bewaard zolang als nodig is om onze diensten correct uit te voeren en zolang als gerechtvaardigd wordt door onze commerciële activiteit. U kunt meer informatie vinden in ons Privacybeleid.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze GDPR-verantwoordelijke via info@jaguma.com. Als u een klacht hebt over de praktijken van JAGUMA BV, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Paleisstraat 35, 1000 Brussel ,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail: contact@apd-gba.be